Ons maatjesproject zoekt studenten psychologie of pedagogische wetenschappen, die tijd willen vrijmaken voor een vriendschappelijk contact met de kinderen van ons project. Je kunt dan ervaring opdoen met kinderen en krijgt professionele begeleiding.

Voor welke kinderen is Jij&Ik bedoeld?
Jij&Ik is een vrijwilligersproject dat zich bezighoudt met het begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd- categorie van 5-16 jaar die zich op dat moment in een kwetsbare periode bevinden. Jij&Ik is er voor iedereen die tijdelijk best wat steun kan gebruiken. Denk aan kinderen van ouders die zich in complexe echtscheidingen bevinden, kinderen met broers of zussen die extra aandacht nodig hebben waardoor zij zelf minder of soms zelfs geen aandacht krijgen. Kinderen die op school gepest worden of kinderen met een zieke vader of moeder of een overleden vader of moeder, waardoor ze aandacht missen.

Wat is je taakomschrijving?
Wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat, onderneem je gedurende een periode van 1 jaar elke week (4 aaneengesloten uren) activiteiten met het kind/jongere (hoeft niet tijdens schoolvakanties, mag wel). Deze activiteiten vinden op één dagdeel per week plaats, welk dagdeel is in overleg samen met het kind/jongere. In het begin van het contact ben je vooral bezig om elkaar beter te leren kennen en met het opbouwen van een band. Hierbij kan je activiteiten ondernemen zoals er op uit trekken (bv. naar de film of het park), creatief bezig zijn, koken en bakken. Soms vinden kinderen het gewoon al fijn om met je te praten of om je te vertellen wat hem of haar bezighoudt. Wanneer het contact enige tijd loopt kan er bewuster worden gezocht naar activiteiten in de directe omgeving van het kind/jongere, zodat zij weten wat de omgeving te bieden heeft en zij hierdoor zelf activiteiten kunnen ondernemen. Hierbij kan je denken aan aanbod van wijkcentra, huiskamerprojecten, bibliotheken, sport en/of hobbyclubs in de wijk.

Als vrijwilliger voldoe je aan het volgende:
· Je hebt voldoende tijd, een schooljaar lang, om wekelijks met een kind/ jongere af te spreken (4 uur per week)
· Je bent flexibel, betrokken en enthousiast
· Je bent betrouwbaar m.b.t. afspraken
· Je kunt eigen verantwoordelijkheid nemen
· Je hebt sociale vaardigheden
· Je hebt zelfreflectie
· Je kunt tijdig knelpunten signaleren en benoemen
· Je bent woonachtig in Nijmegen of omgeving en kunt het kind mee naar je huis nemen (de bedoeling is namelijk om het kind eventjes uit zijn/haar thuissituatie te halen)
· Je beschikt over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden
· Je kunt een ‘verklaring van goed gedrag’ overleggen

Aanmelden gaat als volgt: 
· Meld je aan als vrijwilliger via onze website www.jijenik-nijmegen.nl
· Daarna vindt er een sollicitatiegesprek plaats
· Als je aangenomen bent krijg je een basistraining in februari 2018 bij Sterker sociaal werk (voorheen NIM Maatschappelijk Werk) en HIL/Tandem (voorheen Tandem Welzijnsorganisatie) aan de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Hierin wordt je voorbereid op bepaalde aspecten van het maatjescontact
· Vervolgens teken je een jaarcontract en ben je een jaar verbonden aan het project (1 middag per week, behalve schoolvakanties). Tijdens het maatjescontact krijg je persoonlijke begeleiding en zijn er eens in de twee maanden vrijwilligersbijeenkomsten. Hierin komen verschillende thema’s aan de orde en is er ruimte voor gastsprekers en intervisie
· Dit vrijwilligerswerk is een prachtige aanvulling voor op je CV en zeer leerzaam in de praktijk naast je opleiding