Raad van Advies

De Raad van Advies is een aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of problemen. Ze vergaderen niet op regelmatige basis, maar enkel wanneer het bestuur deze vragen stelt, bijvoorbeeld rondom ALV-stukken.

De Raad van Advies bestaat uit maximaal vijf personen. Doorgaans zijn dit oud-bestuurders van SPiN en oud-bestuurders vanuit andere verenigingen of organisaties.

Mocht je iets meer willen weten over de gang van zaken binnen de Raad van Advies, spreek dan gerust een van de leden in de wandelgangen aan of stuur een e-mail naar rva@spin-nijmegen.com