Privacy beleid

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG is een Europese wet om persoonsgegevens te beschermen. Als vereniging moeten wij natuurlijk ook zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden en je transparantie willen bieden, hebben wij onze privacyverklaring bijgevoegd in dit bericht. SPiN houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen aan het nemen zijn zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hier op willen wijzen en deze respecteren.

Hieronder vindt je de bijbehorende documenten.
Afbeeldingsvoorwaarden SPiN
Privacy verklaring SPiN
Protocol datalek SPiN

Nieuwe SPiN-leden moeten vanaf nu ook aangeven of ze akkoord gaan met de privacy voorwaarden en afbeeldingsvoorwaarden die te vinden zijn op onze site. Mocht je als reeds bestaand SPiN-lid niet akkoord gaan met deze voorwaarden, mag je een mail sturen naar secretary@spin-nijmegen.com

Ik hoop je zo voldoende geinformeerd te hebben over de nieuwe wetgeving. Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd een mailtje sturen naar secretary@spin-nijmegen.com

Met vriendelijke groet,

Heleen van Renesse
Secretaris 2017-2018