In Memoriam: Jelle van Hattem

Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van Jelle van Hattem, voormalig voorzitter van het VIIIe bestuur der SPiN.

Op 1 februari 2019 heeft hij, na een lang ziektebed op 24 jarige leeftijd eindelijk rust gevonden. Op zaterdag 9 februari jongstleden is er afscheid van hem genomen, op een mooie locatie in een eigentijdse afscheidsviering met veel positieve herinneringen.

SPiN stemt zich verdrietig, maar vooral dankbaar voor de tijd waarin ze Jelle in haar midden heeft gehad. Voor degenen die hun deelneming willen uiten biedt SPiN de mogelijkheid schriftelijke condoleances te noteren in de SPiN-kamer.

SPiN wenst de familie, vrienden en omgeving van Jelle bijzonder veel sterkte de komende tijd.