ALV: Instemmen extra bestuurslid

Op maandag 16 december vindt de derde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2019-2020 plaats. In tegenstelling tot de voorgaande ALV’s, zal deze ALV beginnen om 16:00 uur en plaatsvinden op de universiteit (SP C 00.13). Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal het XIIe bestuur een zesde bestuurslid aandragen en hier zal ook over gestemd worden. Deze ALV zal in het Engels zijn. De bijbehorende stukken zullen vanaf maandag 9 december te vinden zijn op de website en in de app.