GMA: Selection Committee

Op donderdag 14 april vindt de derde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2021-2022 plaats. De ALV zal beginnen rondom 19:00 uur in de Waagh. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal het XIVe bestuur haar halfjaarlijkse enquête en selectiecommissie presenteren.
Tijdens deze ALV heb je de kans om te stemmen. Als je niet aanwezig kunt zijn tijdens de meeting mag je iemand anders machtigen die wel aanwezig is.

Hopelijk zien we jou bij de ALV!