GMA: Policy

Op maandag 19 september vindt de vijfde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2021-2022 plaats. De ALV zal beginnen rondom 18:00 uur in de Waagh. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal het XIVe bestuur haar jaarlijks verslag en het XVe kandidaatsbestuur haar voorgestelde beleid voorstellen.
Tijdens deze ALV heb je de kans om te stemmen. Als je niet aanwezig kunt zijn tijdens de meeting mag je iemand anders machtigen die wel aanwezig is. Geef deze machtiging door aan secretary@spin-nijmegen.com. Deze ALV zal in het Engels zijn. De bijbehorende stukken zullen vanaf maandag 12 september te vinden zijn op de website.
We hopen jullie allemaal te zien op 19 september!