Documenten 2017-2018

Statuten der Studievereniging Psychologie in Nijmegen

Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Psychologie in Nijmegen

Beleid en Jaarplanning SPiN 2017-2018

Agenda ALV 16-10-2017

Stuk bij ALV 16-10-2017 Voorstellen kandidaten kascontrolecommissie

Stuk bij ALV 16-10-2017 Notulen ALV 03-10-2017

Stuk bij ALV 16-10-2017 Financieel Jaarverslag 2016-2017

Stuk bij ALV 16-10-2017 Begrotingsvoorstel 2017-2018

Stuk bij ALV 16-10-2017 Voorstellen kandidaten Raad van Advies_0

Stuk bij ALV 16-10-2017 Jaarverslag kascontrolecommissie_0

Stuk bij ALV 27-02-2018 Notulen ALV 16-10-2017

Begroting 2017-2018

Stuk bij ALV 16-10-2017 Financieel Jaarverslag 2016-2017_0

Logboeken november 2017

Bestuurlijke Update oktober-november (1)

Bestuurlijke update december-januari

Agenda GMA 27-02-2018

Article for GMA 27-02-2018 Minutes GMA 16-10-2017

Article for GMA 27-02-2018 Suggestion End Time GMA

Article for GMA 27-02-2018 Secretarial Biannual Report

Article for GMA 27-02-2018 Financial Biannual Report

Article for GMA 27-02-2018 Biannual Report Financial Audit committee

Secretarial Biannual Report

Financial Biannual Report

Logboeken januari 2018

Stuk bij heidag 07-03-2018 Programma heidag

Stuk bij heidag 07-03-2018 Werkdrukvermindering

Stuk bij heidag 07-03-2018 Moment bestuurswissel

Notulen Heidag

Bestuurlijke update februari-maart

Agenda ALV-17-04-2018

Stuk bij ALV 17-04-2018 Minutes GMA 27-02-2018

Stuk bij ALV 17-04-2018 Kandidaturen sollicitatiecommissie

Stuk bij ALV 17-04-2018 Taligheid toekomstige bestuursleden

Logboeken april 2018

Bestuurlijke update april-mei

Agenda ALV 13-06-2018

Stuk bij ALV 13-06-2018 Notulen ALV 17-04-2018

Stuk bij ALV 13-06-2018 Sollicitatieprocedure en voorstellen kandidaatsbestuur

Stuk bij ALV 13-06-2018 Voorstellen kandidaturen Raad van Advies

Stuk bij ALV 13-06-2018 Rapport jaarlijkse enquete 2017-2018

Stuk bij ALV 13-06-2018 Rapport Algemene Ledenvergadering enquete

Stuk bij ALV 04-10-2018 Notulen ALV 13-06-2018

Agenda GMA 04-10-2018\

Annual secretarial report SPiN 2017-2018

Article for GMA 04-10-2018  Policy plan 2018-2019

Agenda GMA 08-10-2018

Article for GMA 08-10-2018 Annual report Financial Audit committee 2017-2018

Article for GMA 08-10-2018 Introducing candidates Financial Audit commitee 2018-2019

Article for GMA 08-10-2018 Budget Proposal 2018-2019

Article for GMA 08-10-2018 Revised Budget Proposal 2018-2019

Article for GMA 08-10-2018 Financial Annual Report 2017-2018