Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Psychologie in Nijmegen_2

Statuten der Studievereniging Psychologie in Nijmegen_2

Agenda ALV 11-10-2016

Stuk bij ALV 11-10-2016 Begrotingsvoorstel 2016-2017_0

Stuk bij ALV 11-10-2016 Kandidaturen Kascontrolecommissie_0

Stuk bij ALV 11-10-2016 Financieel jaarverslag_1

Stuk bij ALV 11-10-2016 Jaarverslag kascontrolecommissie_0

Stuk bij ALV 11-10-2016 Kandidaturen RvA_0

Stuk bij ALV 11-10-2016 Notulen ALV 03-10-2016_0

Beleid en Jaarplanning 2016-2017

Begroting 2016-2017

Bestuurlijke update oktober-november

Logboeken september 2016_0

Logboeken november 2016_0

Bestuurlijke update december-januari

Stuk bij ALV 20-02-2017 Notulen ALV 11-10-2016

Agenda ALV 20-02-2017_0

Stuk bij ALV 20-02-2017 Secretarieel halfjaarverslag

Stuk bij ALV 20-02-2017 Financieel halfjaarverslag

Stuk bij ALV 20-02-2017 Halfjaarlijks kascontrole verslag

Stuk bij ALV 20-02-2017 Conclusies winterenquête_0

Stuk bij ALV 20-02-2017 Engelstalige bestuursleden_0

Rapport Winterenquête 2016-2017_0

Logboeken januari 2017

Secretarieel halfjaarverslag 2016-2017

Financieel halfjaarverslag 2016-2017

Bestuurlijke update februari-maart

Logboeken mei 2017

Agenda ALV 03-10-2017

Stuk bij ALV 03-10-2017 Notulen ALV 31-05-2017

Stuk bij ALV 03-10-2017 Secretarieel Jaarverslag 2016-2017_0

Stuk bij ALV 03-10-2017 Kandidatuur Bas Romeijn

Stuk bij ALV 03-10-2017 Beleidsplan 2017-2018

Logboeken september 2017

Bestuursblog Eefje

Bestuursblog Jelle

Bestuursblog Muriël

Bestuursblog Giulio

Bestuursblog Michelle

Bestuursblog Els

Bestuursblog Nina

Bestuursblog Nina part2