ALV: XIVe Kandidaatsbestuur

Op donderdag 3 juni vindt de vijfde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2020-2021 plaats. De ALV zal online plaatsvinden en zal beginnen om 19:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De link naar de online vergadering kun je na 27 mei vinden op onze social media. Tijdens deze ALV zal het XIIIe bestuur het XIVe kandidaatsbestuur en de kandidaten voor de Raad van Advies van XIVe kandidaatsbestuur presenteren. Daarnaast zal er ook een update zijn over de secretaris werkgroep en een stuk over de toekomst van de SPiN app. Deze ALV zal in het Engels zijn. De bijbehorende stukken zullen vanaf donderdag 27 mei te vinden zijn op de website en in de SPiN app.

Als je de ALV niet kunt bijwonen heb je de mogelijkheid om iemand te machtigen om voor jou te stemmen tijdens de ALV door een mail te sturen.

Het bestuur wil tijdens deze ALV graag proberen de ALV efficiënter te maken. Het bestuur wil je vragen om de vragen die je hebt in te sturen vóór de ALV zodat ze deze vragen al kunnen beantwoorden wanneer ze het stuk presenteren. Je kan je vragen sturen naar secretary@spin-nijmegen.com. Dit geeft ook de mogelijkheid om antwoord te krijgen op je vragen als je niet bij de ALV aanwezig kunt zijn. De deadline voor het insturen van de vragen is op de avond van 2 juni. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om vragen te stellen tijdens de ALV.
We hopen je op de ALV te zien!

Groetjes,
Het XIIIe bestuur der SPiN