ALV: Voorstellen Sollicitatiecommissie

Op dinsdag 23 april vindt de derde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2018-2019 plaats. De ALV zal plaatsvinden in de Waagh en zal beginnen om 19:00. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV gaat het XIe bestuur de sollicitatiecommissie voorstellen, die het toekomstige bestuur zal gaan samenstellen. Ook zal het XIe bestuur een artikel presenteren over de halfjaarlijkse enquête en de boekenwerkgroep. Deze ALV zal in het Engels zijn. Daarnaast heb je weer de mogelijkheid om vooraf aan de ALV voor een speciale prijs met ons te komen eten in de Waagh! Je kan je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar secretary@spin-nijmegen.com.

Let op: ook deze ALV is het de bedoeling dat je zelf zorgt dat je de bijbehorende stukken bij je hebt op de ALV. Dit kan door een laptop/tablet mee te nemen of door de stukken te printen op de SPiN-kamer.