ALV: Secretarieel Verslag & Voorgesteld Beleidsplan

Op Maandag 20 september vindt de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2020-2021 plaats. De ALV zal fysiek plaatsvinden in de Waagh en zal beginnen om 18:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze ALV zal het XIIIe bestuur het secretarieel jaarverslag presenteren en zal het XIVe kandidaatsbestuur haar voorgestelde beleidsplan presenteren. Deze ALV zal in het Engels zijn. De bijbehorende stukken zullen vanaf maandag 13 september te vinden zijn op de website.
Als je de ALV niet kunt bijwonen heb je de mogelijkheid om iemand te machtigen om voor jou te stemmen tijdens de ALV door een mail te sturen naar secretary@spin-nijmegen.com.

Het bestuur wil tijdens deze ALV graag proberen de ALV efficiënter te maken. Het bestuur wil je vragen om de vragen die je hebt in te sturen vóór de ALV zodat ze deze vragen al kunnen beantwoorden wanneer ze het stuk presenteren. Je kan je vragen sturen naar secretary@spin-nijmegen.com. Dit geeft ook de mogelijkheid om antwoord te krijgen op je vragen als je niet bij de ALV aanwezig kunt zijn. De deadline voor het insturen van de vragen is op de avond van 19 september. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om vragen te stellen tijdens de ALV.
We hopen je op de ALV te zien!

Groetjes,
Het XIIIe bestuur der SPiN