ALV: Secretarieel Jaarverslag en beleidsvoorstel

Op maandag 23 september vindt de vijfde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2018-2019 plaats. De ALV begint om 19:00 en vind plaats in de Waagh.

Je bent van harte uitgenodigd om bij deze ALV aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal het XIe bestuur o.a. haar secretarieel jaarverslag presenteren en de resultaten van de jaarlijkse enquête. Het XIIe kandidaatsbestuur zal haar beleidsplan presenteren. De ALV zal volledig in het Engels worden gehouden.

Let op: ook deze ALV is het de bedoeling dat je zelf zorgt dat je de bijbehorende stukken bij je hebt op de ALV. Dit kan door een laptop/tablet mee te nemen of door de stukken te printen op de SPiN-kamer.

Tip: Er is ook de mogelijkheid om van tevoren met ons te eten bij de Waagh om 17:00. Als je wilt mee eten kun je een email sturen naar secretary@spin-nijmegen.com