ALV: Herziene begrotingsvoorstel

Op maandag 28 oktober vindt de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2019-2020 plaats. De ALV zal beginnen om 19:00 uur en de locatie wordt later bekendgemaakt. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal het XIIe bestuur haar herziene begrotingsvoorstel presenteren. Deze ALV zal in het Engels zijn. De bijbehorende stukken zullen vanaf 21 oktober te vinden zijn op de website en in de app.