ALV: Secretarieel jaarverslag en beleidsplan

Op maandag 3 oktober vindt de zesde en laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2015-2016 plaats. De ALV zal om 19:00 uur beginnen in Café van Buren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal het VIIIe bestuur haar secretarieel jaarverslag presenteren en het IXe kandidaatsbestuur haar beleidsplan. 
Daarnaast heb je weer de mogelijkheid om vooraf aan de ALV voor een speciale prijs met ons te komen eten in de Waagh! Wil je mee eten? Stuur dan even een mailtje naar secretaris@spin-nijmegen.com en zorg ervoor dat je om 17:00 uur bij De Waagh bent.

Let op: ook deze ALV is het de bedoeling dat je zelf zorgt dat je de bijbehorende stukken bij je hebt op de ALV. Dit kan door een laptop/tablet mee te nemen of door de stukken te printen op de SPiN-kamer.

Mededeling Kascontrole

Wegens omstandigheden is het voor Jeroen Weerwag niet mogelijk om de laatste kascontrole te doen voor het VIIIe bestuur. In zijn plaats zal Lieke van Lieshout deze kascontrole overnemen. Het bestuur denkt dat Lieke een goede bijdrage kan leveren aan deze commissie vanwege haar eerdere ervaring in de Kascontrolecommissie. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn kan u mailen naar penningmeester@spin-nijmegen.com

Excursie LVR Kliniek

Op donderdag 29 september is het weer tijd voor de eerste excursie van SPiN! We gaan dan de LVR-klinik, een psychiatrische kliniek in Duitsland. Hier krijgen we een rondleiding door verschillende afdelingen van de kliniek. De excursie duurt van 10.00 tot 17.00. Dit betekent dat we om 8:45 gezamenlijk vertrekken, we verzamelen voor de hoofdingang van het Spinoza-gebouw. We gaan met zelfgeregelde busjes naar Bedburg-Hau. De kosten voor deze excursie zijn 3 euro voor SPiN- leden, en 4 euro voor niet-leden. Vergeet niet een geldig legitimatie bewijs mee te nemen (ID-kaart of paspoort), aangezien we de grens over gaan! De inschrijvingen gaan open op donderdag 8 september. Er is maar beperkt plek en het wordt een hele interessante excursie, dus schrijf je snel in op de SPiN-kamer!

Zomerblog van bestuurslid Mesian

Kill the boy. Kill the boy, and let the man be born. Meesten van ons kregen waarschijnlijk ooit eens dit of een soortgelijk advies: wij moeten volwassen worden. Dit is een moderne, moeilijke wereld en wij moeten op gegeven moment gewoon eens beginnen met serieus doen om hier ons plekje te vinden, zegt men. Daarbij doet iedereen uiteraard zijn best om zichzelf (en zijn CV) zo efficiënt en snel mogelijk zo ver mogelijk persoonlijk verder te ontwikkelen,en dit dan in ieder geval meer succesvol dan al je collega’s en vrienden: academische studie, buitenlandervaring, Honours-programma, bijbanen, vrijwillige engagement. De lijst aan extra taken waarmee we onszelf maar al te graag mee bemoeien is eindeloos en op deze lijst is natuurlijk ook dat ene ding te plaatsen wat de laatste tijd meer een stempel heeft gedrukt op mijn leven dan al het andere: het bestuursjaar.

Koepelvereniging NKSW Kompanio is opgericht!

Sinds kort is er voor de studieverenigingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen een koepelvereniging opgericht! De vereniging dient als een punt van samensmelting van de studieverenigingen. De vereniging zal streven naar het creëren van een sterk samenwerkingsverband. Er wordt gestreefd naar belangenbehartiging van de studieverenigingen van de FSW op facultair en universitair niveau. De vereniging zal de leden dichter bij elkaar brengen om onderlinge contacten te bevorderen. 

Pagina's